Kontakty

Lesný komposesorát, pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči č.663

Ing. Štefan Banert

Predseda
Telefón: 044 / 559 03 17
Mobil: +421 905 363 568

Ing. Michal Noge

Tajomník
Úradné hodiny:
Utorok a štvrtok: 7:00 - 12:00 hod.
Email: leskompps@imafex.sk

Viliam Husarčík

Predseda dozornej rady
Telefón: +421 918 528 700
Email: dozornaradaLKPS@gmail.com

Lesný komposesorát pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

032 15 Partizánska Ľupča

IČO: 14224143

DIČ: 2020428619

IČ DPH: SK2020428619

Mapa Partizánska Ľupča

Výbor LKPS

Predseda:
Ing. Štefan Banert
Podpredsedníčka:
Katarína Bellová
Tajomník:
Ing. Michal Noge
Členovia:
Ján Koyš,
Rudolf Valiaška

Predseda, tajomník sú odmeňovaní na dohodu 40 hodín mesačne. Majú vypracovanú pracovnú náplň. Členovia Výboru LKPS a DR LKPS sú odmeňovaní na dohodu, podľa účasti na zasadnutiach orgánov. Schválená hodinová sadzba je 10€/hod.

Dozorná rada LKPS

Predseda:
Viliam Husarčík
Členovia:
Ing. Juraj Hrdina,
Ing. Stanislav Hošala,
Ing. Ľubomír Rybák

Dozorná rada Lesný komposesorát Partizánska Ľupča s.r.o.

Predseda:
Ing. Ľubomír Rybák
Členovia:
Ing. Juraj Hrdina,
Viliam Husarčík

Členovia DR LKPS sú odmeňovaní na dohodu, podľa účasti na zasadnutiach orgánov. Schválená hodinová sadzba je 10€/hod.