Pozemkové spoločenstvo

Oznamy

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Voľby do orgánov LKPS na obdobie 2023-2028

V roku 2023 sa na májovom zhromaždení vlastníkov (27.05.2023) budú konať voľby do orgánov pozemkového spoločenstva. V prípade záujmu o pôsobenie vo Výbore alebo Dozornej rade LKPS preto vopred zašlite oznámenie o záujme o kandidatúru na volebné obdobie 2023-2028.  

Ponuka na predaj podielov

Podielnička p. Wallnerová touto cestou ponúka na predaj svoje podiely v pozemkovom spoločenstve. Stanovená cena predajcu je 0,8€/m2, čo je pri výmere podielu 25 903,846m2  suma vo výške 20 723,08€. Podrobný rozpis podľa LV sa zobrazí po kliknutí na tento…

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Korešpondenčné hlasovanie 28.05.2021

Zhromaždenie Vlastníkov LKPS v Partizánskej Ľupči 2021 formou korešpondenčného hlasovania (ďalej len „Zhromaždenie“) Vážení členovia pozemkového spoločenstva, Z dôvodu pretrvávania pandémie Covid-19 Výbor LKPS na zasadnutí dňa 25.02.2021 uznesením 2021_002 preto rozhodol o zorganizovaní Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania na deň…