Pozemkové spoločenstvo

Oznamy

Zhromaždenie LKPS v Partizánskej Ľupči dňa 5.12.2023 o 12:00 hod

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, Výbor LKPS Vás pozýva na riadne Zhromaždenie vlastníkov LKPS v Partizánskej Ľupči, ktoré sa uskutoční v utorok dňa 5.12.2023 o 12:00 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu v Partizánskej Ľupči. Keďže sa nepodarilo zvoliť tretieho člena Výboru LKPS, sú jeho…

Výsledky 2. kola volieb orgánov LKPS zo dňa 15.09.2023

Vážení podielnici, zverejňujeme výsledky zo sčítavania hlasov druhého kola volieb do orgánov LKPS v Partizánskej Ľupči, konaného korešpondenčnou formou dňa 15.09.2023 v sídle LKPS v Partizánskej Ľupči: Celkový počet platných hlasov  bez SPF a podielov LKPS  je    53 799 352…

Výsledky ZV 2023 zo dňa 27.05.2023

Podielnikom LKPS budú čoskoro doručené materiály zo Zhromaždenia vlastníkov, konaného dňa 27.05.02023. Tieto dokumenty sú po zadaní hesla (na vyžiadanie zaslané e-mailom) k nahliadnutiu aj tu: 1, Zápisnica zo Zhromaždenia vlastníkov LKPS zo dňa 27.05.2023  2, Uznesenie zo Zhromaždenia vlastníkov…