Ponuka na predaj podielov

Jeden z podielnikov LKPS v Partizánskej Ľupči oslovil Výbor LKPS s ponukou odpredať svoje podiely v pozemkovom spoločenstve.

Stanovená cena predajcu je 3€/m2, čo je pri výmere podielu 15 672,422m2 celková suma 47 017,266€.

Podrobný rozpis podľa LV sa zobrazí po kliknutí na tento odkaz: ponuka na predaj

Na túto ponuku môžu reagovať všetci ostatní podielnici pozemkového spoločenstva. Ak máte záujem o kúpu, kontaktujte nás a spojíme Vás s predajcom.