Kategória LKPS

Výsledky 2. kola volieb orgánov LKPS zo dňa 15.09.2023

Vážení podielnici, zverejňujeme výsledky zo sčítavania hlasov druhého kola volieb do orgánov LKPS v Partizánskej Ľupči, konaného korešpondenčnou formou dňa 15.09.2023 v sídle LKPS v Partizánskej Ľupči: Celkový počet platných hlasov  bez SPF a podielov LKPS  je    53 799 352…

Výsledky ZV 2023 zo dňa 27.05.2023

Podielnikom LKPS budú čoskoro doručené materiály zo Zhromaždenia vlastníkov, konaného dňa 27.05.02023. Tieto dokumenty sú po zadaní hesla (na vyžiadanie zaslané e-mailom) k nahliadnutiu aj tu: 1, Zápisnica zo Zhromaždenia vlastníkov LKPS zo dňa 27.05.2023  2, Uznesenie zo Zhromaždenia vlastníkov…

Voľby do orgánov LKPS na obdobie 2023-2028

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

V roku 2023 sa na májovom zhromaždení vlastníkov (27.05.2023) budú konať voľby do orgánov pozemkového spoločenstva. V prípade záujmu o pôsobenie vo Výbore alebo Dozornej rade LKPS preto vopred zašlite oznámenie o záujme o kandidatúru na volebné obdobie 2023-2028.  

Korešpondenčné hlasovanie 28.05.2021

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Zhromaždenie Vlastníkov LKPS v Partizánskej Ľupči 2021 formou korešpondenčného hlasovania (ďalej len „Zhromaždenie“) Vážení členovia pozemkového spoločenstva, Z dôvodu pretrvávania pandémie Covid-19 Výbor LKPS na zasadnutí dňa 25.02.2021 uznesením 2021_002 preto rozhodol o zorganizovaní Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania na deň…

Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, Z dôvodu pretrvávania pandémie Covid-19 Výbor LKPS na zasadnutí dňa 25.02.2021 uznesením 2021_002 preto rozhodol o zorganizovaní Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania na deň 28.05.2021. Korešpondenčné hlasovanie V týchto dňoch Vám poštou zasielame všetky dokumenty. V prípade,…

Ponuka na predaj podielov

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Jeden z podielnikov LKPS v Partizánskej Ľupči oslovil Výbor LKPS s ponukou odpredať svoje podiely v pozemkovom spoločenstve. Stanovená cena predajcu je 3€/m2, čo je pri výmere podielu 15 672,422m2 celková suma 47 017,266€. Podrobný rozpis podľa LV sa zobrazí…

Rezivo na poškodený príjazdový most

Rezivo na poškodený príjazdový most

LKPS v Partizánskej Ľupči poskytlo rezivo zo svojej píly a v spolupráci s ozdravovňou na Železnom sa tak opravil poškodený príjazdový most na zadnú lúku k lyžiarskemu vleku. Zároveň Výbor LKPS túto sezónu súhlasil s dočasným umiestnením druhého prenosného vleku…

Korešpondenčné hlasovanie 15.10.2020

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania konaného dňa 15.10.2020 prebehlo úspešne. Zo 53 458 512 možných hlasov/m2 sa v návratových obálkach vrátili hlasovacie lístky o výmere 37 101 886 m2/hlasov, čo predstavuje účasť 69,4% a ZV 2020 bolo…

Rekonštrukcia budov LKPS

V roku 2019 prebehla rekonštrukcia a opravy niektorých budov LKPS: – na horárni na Slatvinskom bola vymenená strecha spolu s odkvapmi a hromozvodom – zároveň sa na Slatvinskom zrenovovala budova „Betlehemu“, slúžiaca ako vysunutá kancelária pre horárov – podarilo sa…