Kategória LKPS

Zhromaždenie LKPS v Partizánskej Ľupči dňa 5.12.2023 o 12:00 hod

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, Výbor LKPS Vás pozýva na riadne Zhromaždenie vlastníkov LKPS v Partizánskej Ľupči, ktoré sa uskutoční v utorok dňa 5.12.2023 o 12:00 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu v Partizánskej Ľupči. Keďže sa nepodarilo zvoliť tretieho člena Výboru LKPS, sú jeho…

Výsledky 2. kola volieb orgánov LKPS zo dňa 15.09.2023

Vážení podielnici, zverejňujeme výsledky zo sčítavania hlasov druhého kola volieb do orgánov LKPS v Partizánskej Ľupči, konaného korešpondenčnou formou dňa 15.09.2023 v sídle LKPS v Partizánskej Ľupči: Celkový počet platných hlasov  bez SPF a podielov LKPS  je    53 799 352…

Výsledky ZV 2023 zo dňa 27.05.2023

Podielnikom LKPS budú čoskoro doručené materiály zo Zhromaždenia vlastníkov, konaného dňa 27.05.02023. Tieto dokumenty sú po zadaní hesla (na vyžiadanie zaslané e-mailom) k nahliadnutiu aj tu: 1, Zápisnica zo Zhromaždenia vlastníkov LKPS zo dňa 27.05.2023  2, Uznesenie zo Zhromaždenia vlastníkov…

Voľby do orgánov LKPS na obdobie 2023-2028

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

V roku 2023 sa na májovom zhromaždení vlastníkov (27.05.2023) budú konať voľby do orgánov pozemkového spoločenstva. V prípade záujmu o pôsobenie vo Výbore alebo Dozornej rade LKPS preto vopred zašlite oznámenie o záujme o kandidatúru na volebné obdobie 2023-2028.  

Korešpondenčné hlasovanie 28.05.2021

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Zhromaždenie Vlastníkov LKPS v Partizánskej Ľupči 2021 formou korešpondenčného hlasovania (ďalej len „Zhromaždenie“) Vážení členovia pozemkového spoločenstva, Z dôvodu pretrvávania pandémie Covid-19 Výbor LKPS na zasadnutí dňa 25.02.2021 uznesením 2021_002 preto rozhodol o zorganizovaní Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania na deň…

Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, Z dôvodu pretrvávania pandémie Covid-19 Výbor LKPS na zasadnutí dňa 25.02.2021 uznesením 2021_002 preto rozhodol o zorganizovaní Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania na deň 28.05.2021. Korešpondenčné hlasovanie V týchto dňoch Vám poštou zasielame všetky dokumenty. V prípade,…

Ponuka na predaj podielov

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Jeden z podielnikov LKPS v Partizánskej Ľupči oslovil Výbor LKPS s ponukou odpredať svoje podiely v pozemkovom spoločenstve. Stanovená cena predajcu je 3€/m2, čo je pri výmere podielu 15 672,422m2 celková suma 47 017,266€. Podrobný rozpis podľa LV sa zobrazí…