Zhromaždenie LKPS v Partizánskej Ľupči dňa 5.12.2023 o 12:00 hod

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

Výbor LKPS Vás pozýva na riadne Zhromaždenie vlastníkov LKPS v Partizánskej Ľupči, ktoré sa uskutoční v utorok dňa 5.12.2023 o 12:00 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu v Partizánskej Ľupči.

Keďže sa nepodarilo zvoliť tretieho člena Výboru LKPS, sú jeho právomoci podľa zákona obmedzené na nevyhnutné  činnosti podľa § 16 ods. 7. zákona 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

Výbor nemôže napr. schváliť ani výšku nájomného pre podielnikov, čo znamená vyplatenie len minimálneho nájomného za rok 2023 podľa nájomnej zmluvy.

Hlavnými bodmi programu Zhromaždenia bude preto schválenie nájomného pre podielnikov za rok 2023 a zvolenie chýbajúcich členov Výboru LKPS.

Ak sa nemôžete v danom termíne zúčastniť osobne, využite možnosť splnomocniť iného člena LKPS, rodinného príslušníka alebo člena Výboru a Dozornej rady LKPS.

Podrobné informácie nájdete tu: Pozvánka December 2023