Rekonštrukcia budov LKPS

V roku 2019 prebehla rekonštrukcia a opravy niektorých budov LKPS:

– na horárni na Slatvinskom bola vymenená strecha spolu s odkvapmi a hromozvodom

– zároveň sa na Slatvinskom zrenovovala budova „Betlehemu“, slúžiaca ako vysunutá kancelária pre horárov

– podarilo sa odkúpiť od SR – Lesy Slovenskej republiky š.p. horáreň s hospodárskou budovou na Lovnáči. Jej rekonštrukcia a funkcia bude predmetom najbližšieho Zhromaždenia vlastníkov dňa 23.05.2020