Výsledky 2. kola volieb orgánov LKPS zo dňa 15.09.2023

Vážení podielnici,

zverejňujeme výsledky zo sčítavania hlasov druhého kola volieb do orgánov LKPS v Partizánskej Ľupči, konaného korešpondenčnou formou dňa 15.09.2023 v sídle LKPS v Partizánskej Ľupči:

Celkový počet platných hlasov  bez SPF a podielov LKPS  je    53 799 352 m2.

Do sídla LKPS v Part. Ľupči doručených 558 volebných lístkov, dohromady s podielmi o veľkosti 33 189 969 m2 hlasov, čo predstavuje účasť 61,69% všetkých hlasov.

Voľba členov Dozornej Rady 2023-2028
počet hlasov m2 %
Kandidát Ing. Ľubomír Rybák 28 074 769 55,71

 

Voľba členov Výboru 2023-2028
počet hlasov m2 %
Kandidát č. 1 Ing. PhDr. Mikuláš Čelko 19 424 924 36,12%
Kandidát č. 2 Ing. Martin Bartík 23 733 583 44,13%
Kandidát č. 3 Ján Koyš 17 851 449 33,19%
Kandidát č. 4 Ing. Štefan Banert 21 407 510 39,81%
Kandidát č. 5 Mgr. Ján Molčan 16 292 631 30,30%
Kandidát č. 6 Ing. Arch. Maroš Likavčan 14 483 231 26,93%

 

Dozorná rada má takto právoplatne zvolených troch členov a je funkčným orgánom LKPS.

Do Výboru sa nepodarilo zvoliť chýbajúceho tretieho člena a Výbor LKPS tak môže vykonávať len nevyhnutné úkony vyplývajúce zo zákona.

Takýto stav sa vyskytoval už v minulosti a je potrebné urobiť opatrenia, aby sa voľby do Výboru nemuseli konať opakovane a LKPS mohlo fungovať a hájiť záujmy svojich podielnikov.

O ďalšom postupe a opakovanom usporiadaní Valného zhromaždenia Vás budeme čoskoro informovať.