Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

Z dôvodu pretrvávania pandémie Covid-19 Výbor LKPS na zasadnutí dňa 25.02.2021 uznesením 2021_002 preto rozhodol o zorganizovaní Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania na deň 28.05.2021.

Korešpondenčné hlasovanie

V týchto dňoch Vám poštou zasielame všetky dokumenty.

V prípade, že ste súhlasili s elektronickou komunikáciou, dostanete e-mail s dokumentami a následne poštou len hlasovací lístok, ktorý je treba podpísať a odoslať späť. Bližšie informácie nájdete v sekcii „ZV 2021“