Značka Hlasovanie

Korešpondenčné hlasovanie 28.05.2021

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Zhromaždenie Vlastníkov LKPS v Partizánskej Ľupči 2021 formou korešpondenčného hlasovania (ďalej len „Zhromaždenie“) Vážení členovia pozemkového spoločenstva, Z dôvodu pretrvávania pandémie Covid-19 Výbor LKPS na zasadnutí dňa 25.02.2021 uznesením 2021_002 preto rozhodol o zorganizovaní Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania na deň…

Korešpondenčné hlasovanie 15.10.2020

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania konaného dňa 15.10.2020 prebehlo úspešne. Zo 53 458 512 možných hlasov/m2 sa v návratových obálkach vrátili hlasovacie lístky o výmere 37 101 886 m2/hlasov, čo predstavuje účasť 69,4% a ZV 2020 bolo…