Pozemkové spoločenstvo

Oznamy

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Korešpondenčné hlasovanie 28.05.2021

Zhromaždenie Vlastníkov LKPS v Partizánskej Ľupči 2021 formou korešpondenčného hlasovania (ďalej len „Zhromaždenie“) Vážení členovia pozemkového spoločenstva, Z dôvodu pretrvávania pandémie Covid-19 Výbor LKPS na zasadnutí dňa 25.02.2021 uznesením 2021_002 preto rozhodol o zorganizovaní Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania na deň…

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, Z dôvodu pretrvávania pandémie Covid-19 Výbor LKPS na zasadnutí dňa 25.02.2021 uznesením 2021_002 preto rozhodol o zorganizovaní Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania na deň 28.05.2021. Korešpondenčné hlasovanie V týchto dňoch Vám poštou zasielame všetky dokumenty. V prípade,…

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Ponuka na predaj podielov

Jeden z podielnikov LKPS v Partizánskej Ľupči oslovil Výbor LKPS s ponukou odpredať svoje podiely v pozemkovom spoločenstve. Stanovená cena predajcu je 3€/m2, čo je pri výmere podielu 15 672,422m2 celková suma 47 017,266€. Podrobný rozpis podľa LV sa zobrazí…

Rezivo na poškodený príjazdový most

Rezivo na poškodený príjazdový most

LKPS v Partizánskej Ľupči poskytlo rezivo zo svojej píly a v spolupráci s ozdravovňou na Železnom sa tak opravil poškodený príjazdový most na zadnú lúku k lyžiarskemu vleku. Zároveň Výbor LKPS túto sezónu súhlasil s dočasným umiestnením druhého prenosného vleku…