Pozemkové spoločenstvo

Oznamy

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Ponuka na predaj podielov

Jeden z podielnikov LKPS v Partizánskej Ľupči oslovil Výbor LKPS s ponukou odpredať svoje podiely v pozemkovom spoločenstve. Stanovená cena predajcu je 3€/m2, čo je pri výmere podielu 15 672,422m2 celková suma 47 017,266€. Podrobný rozpis podľa LV sa zobrazí…

Rezivo na poškodený príjazdový most

Rezivo na poškodený príjazdový most

LKPS v Partizánskej Ľupči poskytlo rezivo zo svojej píly a v spolupráci s ozdravovňou na Železnom sa tak opravil poškodený príjazdový most na zadnú lúku k lyžiarskemu vleku. Zároveň Výbor LKPS túto sezónu súhlasil s dočasným umiestnením druhého prenosného vleku…

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Korešpondenčné hlasovanie 15.10.2020

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, Zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania konaného dňa 15.10.2020 prebehlo úspešne. Zo 53 458 512 možných hlasov/m2 sa v návratových obálkach vrátili hlasovacie lístky o výmere 37 101 886 m2/hlasov, čo predstavuje účasť 69,4% a ZV 2020 bolo…

Rekonštrukcia budov LKPS

V roku 2019 prebehla rekonštrukcia a opravy niektorých budov LKPS: – na horárni na Slatvinskom bola vymenená strecha spolu s odkvapmi a hromozvodom – zároveň sa na Slatvinskom zrenovovala budova „Betlehemu“, slúžiaca ako vysunutá kancelária pre horárov – podarilo sa…