Značka Na predaj

Voľby do orgánov LKPS na obdobie 2023-2028

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

V roku 2023 sa na májovom zhromaždení vlastníkov (27.05.2023) budú konať voľby do orgánov pozemkového spoločenstva. V prípade záujmu o pôsobenie vo Výbore alebo Dozornej rade LKPS preto vopred zašlite oznámenie o záujme o kandidatúru na volebné obdobie 2023-2028.  

Ponuka na predaj podielov

Podielnička p. Wallnerová touto cestou ponúka na predaj svoje podiely v pozemkovom spoločenstve. Stanovená cena predajcu je 0,8€/m2, čo je pri výmere podielu 25 903,846m2  suma vo výške 20 723,08€. Podrobný rozpis podľa LV sa zobrazí po kliknutí na tento…

Ponuka na predaj podielov

Lesný komposesorát Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

Jeden z podielnikov LKPS v Partizánskej Ľupči oslovil Výbor LKPS s ponukou odpredať svoje podiely v pozemkovom spoločenstve. Stanovená cena predajcu je 3€/m2, čo je pri výmere podielu 15 672,422m2 celková suma 47 017,266€. Podrobný rozpis podľa LV sa zobrazí…